ASA TRADING GmBH

Poljoprivredna i Berzanska jedinica ASA Grupe.

Mi smo kompanija koja radi na polju trgovine poljoprivredne I berzanske robe fokusirana na Logističku imovinu, u regionu Jugoistočne Evrope.

Čitaj više

Naše operacije

Strateški smo smešteni u ključnim operativnim lokacijama. Ova postrojenja nam omogućavaju centralizaciju žitarica i kontrolu kvaliteta kako bi bili u mogućnosti da zadovoljimo sve potrebe naših klijenata.

Logističke
usluge

Dostavite pravi proizvod na pravo mestu u pravo vreme

Efikasno kretanje proizvoda iz skladišta do krajnje destinacije, bilo da je luka ili krajnji korisnik je ključno za svakog klijenta.

Naše upravljanje logističkim uslugama je posvećeno održavanju kvaliteta naših usluga konstantno, da bi uvek mogli da ispunimo potrebe naših klijenata.

Prerada

Prerada žitarica i drugi poljoprivredni proizvodi su deo naših planova za rast i konosolidaciju našeg poslovanja.

Pronađi još